Handwerkontwerpster

Handwerkontwerpster is een vak dat een samenhang van patroontekenen / naaien / afwerken en borduren heeft.

Borduren geeft afwisseling bij het naaien en patroontekenen.

Handwerkontwerpster is niet alleen bedoeld als onderdeel van onze opleiding tot Lerares-Coupeuse maar ook voor diegene die deze opleiding buiten de andere vakken om wil volgen en dan ook afzonderlijk examen voor kan doen.

Als men fantasie en tekenaanleg heeft mag men er zelf motieven voor ontwerpen maar wel oppassen dat de stijl van de techniek met z’n historische achtergrond aanwezig is, mede omdat deze vaak een bepaalde betekenis hebben.

Het is daarom ook aan te raden dat de cursist hierover boeken uit bijv. de bibliotheek naslaat.

De handenarbeidtechnieken zoals: sjabloneren, brandschilderen, glasschilderen, linoleumsnijden, koperdrijven, pitrietvlechten, batikken en leerstempelen zijn niet verplicht voor het examen maar soms toch leuk om te doen.

De motieven zelf ontworpen of uit onze boeken moeten uitgewerkt worden in briefkaartmodel (circa 10 bij 15 cm.). Het mogen losse motieven zijn maar ook enkele motieven in één ontwerp.

Voor 10 technieken moet er zelf een ontwerp worden gemaakt. Het leren ontwerpen wordt geleerd in ons boek Handwerkontwerpen en tekenen.

Boeken over architectuur en kostuumgeschiedenis vergroot de kennis.